Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Труд и право
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Македония 1 ет. 7 карта
Телефони: (02)40-10-671,(02)987-13-76,(02)981-27-17
Email: office@trudipravo.bg
red@trudipravo.bg
Url: http://www.trudipravo.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Периодични издания, Право, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-608
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деница Милева глав. ред. Лице за контакт Телефони: (02)987-13-79,9170-509
Факс: (02)978-06-12
Асен Николов Ризов президент Отговорно лице