Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Труд и право
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Македония 1 ет. 7 карта
Телефони: +359 2 987 13 79, +359 2 981 13 93
Email: red@trudipravo.bg
Url: http://www.trudipravo.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Периодични издания, Право, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-608
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деница Милева главен редактор Лице за контакт
Валентина Стаменова Милева управител Отговорно лице