Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Димитрия Желязкова
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Сан Стефано 62 карта
Email: erje33@hotmail.com
Url: http://jeliazkova.com
Тематики
Психология, Литература, езикознание, лингвистика, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-90629
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитрия Петрова Желязкова Отговорно лице