Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Амброзия НТ
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър бл. 72 вх. Б ет. 8 ап. 48 карта
Телефони: +359 898 458 651
Email: ambroziant@mail.bg
Тематики
Селско стопанство, Наука
Статус
Активен
Кодове 978-619-92362  (Стари кодове: 978-954-92592, 978-954-90671)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Киров управител Отговорно лице