Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация за иновации в образованието
Адрес
Град: Велико Търново  5003
Улица/квартал: ул. Теодосий Търновски 25 вх. Г карта
Телефони: +359 887 637 241
Email: innovations.edu@gmail.com
sv.zashev@gmail.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91861  (Стари кодове: 978-619-90162)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Зашев Отговорно лице