Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща Огледало
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Никола Славков 48 карта
Телефони: +359 877 648 949, +359 2 952 47 85
Email: ogledalo.atille@gmail.com
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7717  (Стари кодове: 978-954-90553, 978-954-8041, 978-619-7261, 978-954-90846)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Стоев Анакиев управител Отговорно лице