Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: кк Чайка, ул. Янко Славчев 84 карта
Телефони: +359 52 359 518
Email: verlag_vfu@abv.bg
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-715
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Христов Иванов Отговорно лице