Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Слово и знак" - ЖЕ
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Цанко Церковски 33 карта
Email: ik_slovo_i_znak@mail.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91222  (Стари кодове: 978-954-92072)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Женина Райнова Енчева Отговорно лице