Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Деница Кармен Пикчърс
Адрес
Град: София  1362
Улица/квартал: ул. Траян Танев 78 карта
Телефони: +359 878 621 377
Email: carmenbg@abv.bg
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-688
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деница Кармен Лазарова управител Отговорно лице
Кармен Лазарова Лице за контакт