Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Общински исторически музей - Свиленград
Адрес
Град: Свиленград  6500
Улица/квартал: бул. България 150 карта
Телефони: (0379)71-097
Email: muzeis@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92947
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Митева директор Отговорно лице