Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТИБО
Адрес
Град: Силистра  7500
Улица/квартал: ул. Стефан Караджа 28 карта
Телефони: +359 86 820 727
Факс: +359 86 820 727
Email: tibo_ss@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2954  (Стари кодове: 978-954-92622, 978-954-92250)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Силистра  7500
Улица/квартал: ул. Стефан Караджа 28 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Василика Узунова управител Отговорно лице