Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "АРИАДНА"
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост бл. 81 вх. 6 карта
Телефони: +359 887 543 155
Email: ariadna.vv@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9660
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венета Тодорова Велкова управител Отговорно лице