Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "АРИАДНА"
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост бл. 81 вх. 6 ет. 6 ап. 130 карта
Телефони: (02)980-52-68
Факс: (02)980-52-69
Email: ariadne@dir.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9660
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венета Тодорова Велкова управител Отговорно лице