Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Синева
Адрес
Град: София  1852
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 404 вх. Г ап. 99 карта
Телефони: +359 899 833 201
Email: sineva@gbg.bg
Тематики
История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7086  (Стари кодове: 978-954-9983)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Георгиев Стоичков Отговорно лице