Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИПК РАЦИО 90
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 65 В карта
Телефони: (02)988-58-56
Факс: (02)986-35-02
Email: racio90@inet.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Право, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-8566
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Олег Йорданов Димов Отговорно лице