Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хибрид - МС
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. П. Р. Славейков 11 ет. 3 карта
Телефони: +359 887 927 056
Email: office@hybridbooks.eu
Url: https://hybridbooks.eu
Тематики
Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-7419
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Методи Димитров Стоянов Отговорно лице