Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Списание Едно
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 22 карта
Телефони: (02)988-10-09
Факс: (02)986-54-29
Email: mail@edno.bg
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-954-92044
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Асен Бориславов Асенов управител Отговорно лице