Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за пазарна икономика
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 10 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 952 62 66; +359 2 952 35 03
Факс: +359 2 952 62 66; +359 2 952 35 03
Email: mail@ime.bg
Url: http://www.ime.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-8624
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светла Костадинова изпълнителен директор Отговорно лице
Весела Стоянова офис организатор Лице за контакт