Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Елит Прес Къмпани
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94 карта
Телефони: (02)944-31-88
Факс: (02)944-36-31
Email: info@elitpress.com
Url: http://www.elitpress.com
Тематики
Домакинство и готварство, Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование, Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-619-7024
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Златомир Нейков Стоянов управител Отговорно лице