Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СПРОНХОЛД
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Драгалевска 3 карта
Телефони: +359 886 421 860
Email: nikola.iavorov@gmail.com
Url: http://www.spronok.com
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91372
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.spronok.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Яворов Димитров управител Отговорно лице