Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арт Уинар
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 22 карта
Email: art.winner@gmail.com
Url: http://www.artwinner-bg.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-7032
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Биляна Траянова управител Отговорно лице