Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ток и жица
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Проф. Христо Вакарелски 13 карта
Телефони: +359 884 355 422
Email: milen@milen.info
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90143
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Иванов управител Отговорно лице