Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФОНДАЦИЯ ЗА СВОБОДАТА "ФРИДРИХ НАУМАН"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Калоян 5 ет. 5 карта
Телефони: +359 2 969 60 10
Email: sofia@freiheit.org
Url: http://www.freiheit.org
Тематики
Икономика, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Допълнителна информация
ФОНДАЦИЯ ЗА СВОБОДАТА "ФРИДРИХ НАУМАН" е лого на фондация "Фридрих Науман - Клон България"
Кодове 978-619-7611  (Стари кодове: 978-619-90549, 978-619-91006)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евелина Севестакиева Лице за контакт
Мартин Петер Волфганг Коте Отговорно лице