Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФОНДАЦИЯ ЗА СВОБОДАТА "ФРИДРИХ НАУМАН"
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Мотописта II, бул. България 51Б карта
Телефони: +359 2 969 60 30
Факс: +359 2 962 02 43
Email: sofia@fnst.org
Url: http://www.fnf-southeasteurope.org
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91006  (Стари кодове: 978-619-90549)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Цонев Лице за контакт
Даниел Кадик директор Отговорно лице