Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АВИАНА
Адрес
Град: Бургас  8008
Улица/квартал: жк Изгрев бл. 56 вх. 4 ет. 4 ап. 9 карта
Телефони: +359 882 413 796
Email: office@avianabg.com
Url: http://www.avianabg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7278  (Стари кодове: 978-619-90226)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.avianabg.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марийка Проданова управител Отговорно лице