Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Потайниче
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад карта
Телефони: +359 898 531 430
Email: hristopat@gmail.com
Url: http://www.potayniche.info
http://www.potayniche.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7636  (Стари кодове: 978-954-2965)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.vetrovete.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Пацова Отговорно лице
Христо Йотов Пацов Лице за контакт