Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Потайниче
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад бл.24 карта
Телефони: +359 898 531 430
Email: info@potayniche.com
emanouela@potayniche.com
Url: http://www.potayniche.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7771  (Стари кодове: 978-619-7636, 978-954-2965)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.potayniche.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Пацова Отговорно лице
Емануела Кръстева Лице за контакт
Христо Йотов Пацов Лице за контакт