Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Български център за нестопанско право
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 3 карта
Телефони: +359 888 519 991
Email: info@bcnl.org
Url: http://www.bcnl.org
Тематики
Икономика, Право, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-7345  (Стари кодове: 978-954-91869, 978-954-92565, 978-954-90996)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надя Шабани директор Отговорно лице
Пенка Панамска офис мениджър Лице за контакт