Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КОНТЕКСТ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Данте 4 карта
Телефони: (02)989-69-31; (02)480-91-80, 0888 775-233
Email: context@mail.bg
Тематики
Медицина, Книга-игра, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8361
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Николаев Камбуров управител Отговорно лице