Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Атеа Букс
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Княз Дондуков Корсаков 18 карта
Телефони: +359 884 085 154
Email: iliev@ateabooks.com
Url: http://ateabooks.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Научно-популярна литература, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7280  (Стари кодове: 978-954-8999)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Делян Иванов Илиев управител Отговорно лице