Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Емил Севдалинов Калибрадов
Адрес
Град: Карлово  4300
Улица/квартал: ул. Димитър Лазаров 28 карта
Телефони: +359 886 127 245
Email: emkal@abv.bg
Url: http://www.7mastery.com
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91047
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емил Севдалинов Калибрадов Отговорно лице