Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Изпълнителна агенция за българите в чужбина
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Княз Александър Дондуков 2А карта
Телефони: +359 2 935 06 50
Email: aba@aba.government.bg
Url: https://www.aba.government.bg/
Тематики
Фолклор и етнология, История, Биографии, География, Генеалогия, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92896  (Стари кодове: 978-954-90130)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Ванчев председател Отговорно лице
Иванка Славчева главен експерт Лице за контакт