Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Държавна агенция за българите в чужбина
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Княз Дондуков 2 вх. А карта
Телефони: (02)935-06-50; (02) 935-06-53
Факс: (02)935-06-51
Email: aba@aba.goverment.bg
Url: http://www.aba.goverment.bg
Тематики
Фолклор и етнология, История, Биографии, Генеалогия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92896  (Стари кодове: 978-954-90130)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росен Иванов председател Отговорно лице
Димитър Владимиров главен секретар Лице за контакт