Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бестселър България
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: ул. Делийска воденица 330 карта
Телефони: +359 2 400 50 40
Email: info@bestseller.bg
Url: http://www.bestseller.bg
Тематики
История, Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7367
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.bestseller.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Георгиева Отговорно лице