Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Антоний Тотев
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91650
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоний Николов Тотев Отговорно лице