Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Панорама - Съюз на преводачите в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 4, Столична библиотека ап. стая 609 карта
Телефони: +359 2 986 45 00
Email: panoramapublishers@gmail.com
Url: https://www.bgtranslators.org/
Тематики
Периодични издания, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7609  (Стари кодове: 978-954-9655)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселина Райжекова председател на СПБ Отговорно лице
Невена Панова и. д. гл. редактор на "Панорама" Лице за контакт