Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "ТРАНСФОРМАЦИЯ"
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: Александър Екзарх 16 карта
Email: info.bg@ellel.org
Url: http://www.ellel.bg
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91617
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиана Иванова Отговорно лице