Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нивелин Пенчев Начев
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Позитано 24 а карта
Телефони: +359 2 800 57 01; +359 888 933 013
Email: n.nachev@mil.prb.bg
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-91667
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нивелин Пенчев Начев Отговорно лице