Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СОЛАРИС-Н
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: кв. Мусагеница 86 карта
Факс: (02)971-30-57
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-954-90346
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иванка Борисова Савова Отговорно лице