Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Direct Services
Адрес
Град: София  1839
Улица/квартал: бул. Ботевградско шосе 272 карта
Телефони: +359 882 444 384
Email: pyordanov@directservices.bg
Url: http://www.directservices.bg
Тематики
Икономика, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-7780  (Стари кодове: 978-954-92814, 978-619-7671, 978-619-7171)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петко Пепелджийски търговски мениджър Лице за контакт
Дарина Григорова-Янева Отговорно лице