Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лидирус
Адрес
Град: Поморие  8200
Улица/квартал: ул. България 21 вх. Б ап. 3 карта
Телефони: +359 878 549 433
Email: bilingvy@gmail.com
Url: https://uchinter.tilda.ws/
Тематики
Детско-юношеска литература, Учебници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-92260
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лола Маджидовна Саматова управител Отговорно лице