Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кас Пъблишинг
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Сребърна 22 карта
Телефони: +359 894 557 943
Email: info@catchastory.com
Url: http://www.catchastory.com
Тематики
Психология, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-91823  (Стари кодове: 978-619-90967)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Иванов Цеков Лице за контакт
Маргарита Трайкова Лозанова управител Отговорно лице