Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Литературен салон "Христо Ботьов"
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: ул. Боян Дамянов 7 карта
Телефони: +359 2 975 21 70
Факс: +359 2 975 23 07
Email: office@zstoyanov.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7229
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Димитров управител Отговорно лице
Екатерина Венкова Лице за контакт