Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Микротест
Адрес
Град: Враца  3000
Улица/квартал: ул. Река Лева 54 карта
П.К.: 271
Телефони: +359 92 660 450, +359 92 660 460
Факс: +359 620 333
Email: office@microtest-bg.com
Url: http://www.microtest-bg.com
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7335
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милиян Йорданов Михайлов управител Отговорно лице