Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Харпс Корнър
Адрес
Град: София  1836
Улица/квартал: жк Левски Г бл. 15 карта
Email: angelaharpist@yahoo.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90896
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анжела Николова Маджарова Отговорно лице