Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АСИ Принт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Витоша 91 карта
Телефони: +359 2 987 62 35, +359 2 987 75 66
Факс: +359 2 987 00 04
Email: info@asiprint.bg
Url: http://www.asiprint.bg
Тематики
История, Социални грижи, социално осигуряване, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9336  (Стари кодове: 978-954-90252)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Панчо Асенов Цекин управител Отговорно лице