Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Ерго"
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: Търговски център "РУМ Младост-2", бул. Проф. д-р Александър Теодоров-Балан 16 ет. 2 ап. офис 45 карта
Телефони: +359 898 337 721
Email: ergo.publishing@gmail.com
Url: http://www.ergobooks.eu
Тематики
Обществени науки, социология, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Преводна и българска художествена литература, хуманитаристика
Кодове 978-619-259  (Стари кодове: 978-954-92279, 978-954-8689, 978-619-7392, 978-954-91390)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.store.ergobooks.eu
Книжарница [няма име]
Град: София  1799
Улица/квартал: Търговски център "РУМ Младост-2", бул. Проф. д-р Александър Теодоров-Балан 16 ет. 2 ап. офис 45 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартин Василев Христов управител Отговорно лице