Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Евдемония продъкшън
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 79 ап. 1 карта
Телефони: +359 888 444 062
Email: angel.marchev@yahoo.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Математика и статистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7209  (Стари кодове: 978-954-92924)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаела Михайлова Комитова управител Отговорно лице
Ангел Ангелов Марчев Лице за контакт