Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български бестселър - Национален музей на българската книга и полиграфия
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Емануил Попдимитров, бл. 1 ет. 2 ап. 11 карта
Телефони: +359 876 676 774
Email: diplomatic@abv.bg
office@bgbestseller.com
Url: http://www.bgbestseller.com
Тематики
Периодични издания, Вътрешна политика, международна политика, История, Биографии, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-463  (Стари кодове: 978-954-91296, 978-954-91062, 978-954-9308)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлияна Кирилова Томова Отговорно лице
Людмила Бакалова Лице за контакт