Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателски комплекс Висше училище по сигурност и икономика
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: бул. Кукленско шосе 13 карта
Телефони: +359 32 622 522; +359 882 392 734; +359 885 673 576
Факс: +359 32 622 522
Email: pechat@vusi.bg
info@vusi.bg
Url: http://www.vusi.bg
Тематики
Икономика, Пътуване и туризъм, Обществени науки, социология, Периодични издания, Вътрешна политика, международна политика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-7774  (Стари кодове: 978-954-92776, 978-619-7343, 978-619-90178)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: бул. Кукленско шосе 13 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Камелия Алексиева Лице за контакт Телефони: +359 882 392 734; +359 885 673 576
проф. д.п.н. Георги Любенов Манолов ректор Отговорно лице