Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Сердика 11 карта
Телефони: +359 2 915 40 10
Факс: +359 2 981 58 02
Email: office@seea.government.bg
Url: http://www.seea.government.bg/
Тематики
Екология, Периодични издания, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92129
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Алексиев изп. директор Отговорно лице
Снежана Славова глав. експерт, глав. дирекция "КУЕЕВИЕ" Лице за контакт