Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Работилница за книжнина "Васил Станилов"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Цанко Церковски 4 карта
Email: vstanilov33@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Психология, Здраве и красота, Художествено-документална литература, Енциклопедии, справочници, речници, Развлечения, хоби, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8248
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Павлов Станилов Отговорно лице