Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВИА
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Красна поляна бл. 23 вх. А ет. 4 карта
Телефони: (02)829-54-04, 0888 220-659
Email: via2007@abv.bg
via@market.bg
Url: http://www.via.market.bg
Тематики
Икономика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9544
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоанета Любомирова Тодорова управител Отговорно лице