Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Габрово принт
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: бул. Трети март 87 карта
П.К.: 9
Телефони: (066)801-622; (066)801-642
Факс: (066)801-632
Email: gabrovoprint@abv.bg
Тематики
Музика, Поезия, Учебници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-436  (Стари кодове: 978-954-9770)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кина Василева Драганова-Иванова Отговорно лице