Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български хелзинкски комитет
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Върбица 7 карта
Телефони: +359 2 944 06 70
Факс: +359 2 483 62 98
Email: bhc@bghelsinki.org
Url: http://www.bghelsinki.org
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9738
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослав Стоянов Лице за контакт
Красимир Иванов Кънев председател Отговорно лице